Actuele vacatures plaatsen wij op deze pagina.
Op dit moment zijn wij op zoek naar seniorenvoorlichters, een secretaris en een medewerker PR & communicatie. 

De gemeenten Scherpenzeel en Renswoude gaan aan de slag met eenzaamheid en nemen deel aan het landelijke actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. Een van de activiteiten uit dit programma is het bezoeken van mensen van 75 jaar en ouder. Doel van de bezoeken aan de 75+’ers is om deze (potentieel) kwetsbare senioren in beeld te krijgen (signaleren van eenzaamheid) en te inventariseren wat hun behoefte is.

 SENIORENVOORLICHTERS GEVRAAGD 

Wij zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met de doelgroep senioren, en die bij voorkeur 1 à 2 dagdelen per week beschikbaar zijn (dagen mogen zelf ingevuld worden) in de periode april tot en met november 2021.
De bezoeken vinden overdag plaats van maandag tot en met vrijdag.

Wij vragen:
• 
Plezier om met senioren in contact te komen;
• Bereidheid om uw kennis van activiteiten en voorzieningen voor senioren te vergroten;
• Bereidheid te leren hoe u signalen kunt herkennen zoals eenzaamheid, verwaarlozing, enz.;
• Goede sociale vaardigheden waaronder goed kunnen luisteren;
• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Vrijwillige, maar geen vrijblijvende mentaliteit;
• U bent bij voorkeur woonachtig in Renswoude of Scherpenzeel;
• Recente VOG-verklaring (hier zijn voor u geen kosten aan verbonden). 

Wij bieden:
• Ondersteuning en begeleiding door een vast aanspreekpunt;
• Deskundigheidsbevordering in de vorm van een training van meerdere dagdelen;
• Inspirerende contacten met senioren en medevrijwilligers;
• Vergoeding VOG-verklaring.

 Vervolg:
• Na een kennismakingsgesprek volgt u een training, zodat u op een goede manier aan de slag kunt;
• Tijdens een overleg ontvangt u de adressen van de 75+’ers.

Wilt u meer weten of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie over het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ vindt u op:

Als lokaal deskundige organisatie is de SWO een vanzelfsprekende keuze voor zelfstandig wonende senioren, en voor alle volwassen inwoners in een kwetsbare positie, van de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude. Door middel van voorlichting, advies en ondersteuning wil SWO het welzijn van alle volwassenen bevorderen. SWO heeft 2 parttime welzijnswerkers in dienst en daarnaast werken ruim 200 vrijwilligers actief mee binnen de organisatie.

Ons bestuur bestaat uit 7 leden, die op vrijwillige basis deelnemen. Een enthousiast gemengd gezelschap, waarin een goede sfeer voorop staat. Het bestuur vergadert 9 tot 10 maal per jaar. SWO-sr heeft een ANBI-status.

Door onvoorziene omstandigheden zijn wij op zoek naar een nieuwe

Secretaris

 Samen met voorzitter en penningmeester maakt de secretaris deel uit van het dagelijks bestuur.  

De belangrijkste taken van de secretaris bestaan uit:
• 
het beheren van het secretariaat van de stichting;
• het maken van notulen;
• het maken van een jaarverslag; 
• het verzorgen van correspondentie;
• het maken van afspraken met externe instanties. 

Het profiel
Wij zijn op zoek naar een secretaris die vooral enthousiast en betrokken kan zijn bij onze doelstelling en activiteiten en die verantwoordelijkheid wil nemen om zijn/haar taak uit te voeren. Ervaring met bestuurswerk is een pre, maar niet per definitie noodzakelijk. Uiteraard vraagt de functie het kunnen omgaan met geautomatiseerde systemen (werken met laptop) en digitale verwerkingen. 

Reageren?
Als je naar aanleiding van bovenstaande enthousiast bent geworden, stuur dan een kort mailbericht met gegevens en motivatie naar onze voorzitter Henk van Hoevelaken. Wij zien je reactie graag uiterlijk vrijdag 7 mei tegemoet.

E-mail: voorzitter@swo-sr.nl
Telefonische informatie via 06 14 59 41 89


Als lokaal deskundige organisatie is de SWO een vanzelfsprekende keuze voor zelfstandig wonende senioren, en voor alle volwassen inwoners in een kwetsbare positie, van de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude. Door middel van voorlichting, advies en ondersteuning wil SWO het welzijn van alle volwassenen bevorderen. SWO-sr heeft 2 parttime welzijnswerkers in dienst en daarnaast werken ruim 200 vrijwilligers actief mee binnen de organisatie. SWO-sr heeft een ANBI-status.

SWO Scherpenzeel Renswoude heeft een PR-commissie die maandelijks overlegt en die verantwoordelijk is voor alle vormen van communicatie met betrekking tot SWO-sr. Deze communicatie verschuift steeds meer van de vertrouwde papieren uitgaven naar digitale communicatie. Mede daardoor zijn wij op zoek naar een medewerker PR en communicatie.

De belangrijkste taken van de medewerker PR en communicatie bestaan uit het controleren, zo nodig aanpassen en plaatsen van nieuwsberichten op de website, in de digitale nieuwsbrief en op de Facebook pagina van SWO-sr. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de vormgeving van uiteenlopende communicatie-uitingen. Ook het (mede)samenstellen van het jaarboekje en andere papieren uitgaven en het doorsturen van artikelen naar de lokale pers behoren tot de werkzaamheden. Het overgrote deel van de nieuwsitems wordt aangeleverd.
Je staat niet alleen voor deze taak; er is een webmaster/redacteur die de website ontwerpt en onderhoudt en in de PR-commissie worden afspraken gemaakt over de inhoud van de digitale en papieren media.

Het profiel
Wij zijn op zoek naar een PR-medewerker die vooral enthousiast en betrokken kan zijn bij onze doelstelling en activiteiten en die verantwoordelijkheid wil nemen om zijn/haar taak uit te voeren. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Ervaring met PR-werkzaamheden en met vormgevingsprogramma’s is een pre, maar niet per definitie noodzakelijk.

Deze functie vraagt erom dat je affiniteit hebt met digitale systemen en social media. Ervaring als redacteur of webmaster is niet vereist; wel bestaat de mogelijkheid om je kennis op dit gebied uit te breiden, zodat je kunt acteren als back-up van de webmaster.

 Reageren?
Als je naar aanleiding van bovenstaande omschrijving enthousiast bent geworden, stuur dan een kort mailbericht met gegevens en motivatie naar Kees Eskes, bestuurslid verantwoordelijk voor PR. 
Wij zien je reactie graag uiterlijk vrijdag 7 mei tegemoet.

E-mail: CommunicatiePR@swo-sr.nl
Telefonische informatie via 06 11 05 67 12