Iedere drie weken komt de studiekring bijeen om met elkaar een onderwerp uit te diepen om zo gezamenlijk te komen tot meer kennis over het onderwerp dan wel over de verschillende aspecten die met het onderwerp te maken hebben.