Stichting Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel – Renswoude is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN/Fi-nummer is 813125297.

Doel en activiteiten

Met gerichte adviezen en ondersteuning, passende activiteiten, aansprekende informatieve en praktische diensten is SWO-SR bij uitstek van belang voor het bevorderen van sociale betrokkenheid, maatschappelijke erkenning en persoonlijk welzijn. 

Al onze activiteiten en vormen van dienstverlening zijn gericht op zelfstandig wonende senioren
en alle volwassen inwoners in een kwetsbare positie.