In de Cultuurkring wordt aandacht besteed aan cultuur in de ruimste zin van het woord: actuele tentoonstellingen, kunstgeschiedenis, reizen e.d. Maar ook worden er boeken gelezen, films gekeken en wordt naar muziek geluisterd. 

Het programma 2023-2024 ziet er als volgt uit: 

Woensdag 11 oktober, 14:00 uur – Muzieklezing
De heer Pieter Bakker, die in ons vorige culturele jaar een inspirerende lezing hield over het Weihnachtsoratorium, zal deze middag een lezing houden over ‘Muziek en Schilderkunst’. Hijzelf omschrijft het zo: “In deze lezing zullen ‘schilderijen tot klinken worden gebracht’ middels de afgebeelde musici en hun instrumenten. Centraal zullen de befaamde grootmeesters Johannes Vermeer en Jan Steen staan op wier doeken vaak wordt gemusiceerd door mensen uit de verschillende sociale lagen van de maatschappij.” Een bijzondere aanvulling op de tentoonstelling en lezing in het afgelopen seizoen.

Dinsdag 28 november, 10:00 uur – Lezing over Vincent van Gogh
Drs. Nelly Spanjersberg-Wester zal een lezing houden over het werk van Van Gogh. Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat het Van Gogh Museum in Amsterdam werd opgericht. Er worden in Nederland dit jaar een aantal tentoonstellingen aan zijn werk en leven gewijd.
Nelly zal ingaan op de verschillende perioden in het leven van Van Gogh en de invloed ervan op zijn werk.

Dinsdag 23 januari 2024, 10:00 uur – Boekbespreking
over een aantal boeken rond een bepaald thema of schrijver, geïntroduceerd door een panel van vier leden.

Dinsdag 12 maart 2024, 10:00 uur – Lezing over Frans Hals
door drs. Nelly Spanjersberg-Wester, in verband met de grote tentoonstelling over het werk van Frans Hals in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Dinsdag 14 mei 2024, 10:00 uur – Lezing over het historische kasteel Huis Doorn
(onder voorbehoud)

Wilt u een keer komen kijken? Van harte welkom! U betaalt € 10,- die bij een erop volgend lidmaatschap wordt verminderd op de contributie.  

Dag en tijd 

Zie hierboven voor de data; aanvang 10:00 uur (tenzij anders aangegeven)

kosten

€60,- per jaar

Locatie

Sporthal De Hokhorst, Renswoude

meer informatie

Nelly Spanjersberg,
06 20 00 17 77