Voor kleine klussen in en om huis. Voor het aanvragen van hulp bij een klus of reparatie neemt u telefonisch contact op met de coördinator. Uw gegevens worden dan genoteerd, waarna iemand van de klussendienst u belt om een afspraak te maken.
De vrijwilliger legitimeert zich met een legitimatiebewijs van de SWO wanneer hij/zij bij u thuis komt.

Kosten: het tarief voor een klus is €1,00 per kwartier, exclusief materiaal. Reiskosten buiten het dorp zijn voor rekening van de aanvrager. Bezoek-/voorrijkosten: €1,50.

meer informatie

Mieneke den Hartog, 06 57 12 86 88 
(b.g.g. Atie Jochemsen, 06 11 20 27 85)