Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van SWO-SR. In dat geval willen wij dit graag van u horen. U kunt ons een mail sturen, bellen of het contactformulier op deze website invullen. SWO-SR zal dan contact met u opnemen om te luisteren naar uw ervaringen en te bespreken of en hoe de ontevredenheid kan worden weggenomen.
Wij kunnen veel van uw ervaring leren en zo onze dienstverlening verbeteren.

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn, dan kunt u in onderstaande klachtenprocedure lezen hoe u (schriftelijk) een klacht kunt indienen. De klacht wordt alleen in behandeling genomen als eerst is getracht via de interne procedure de klacht aan te kaarten.