Missie
De SWO ziet als taak een actieve bijdrage te leveren aan zelfstandigheid, gezondheid, welbevinden en het maatschappelijk participeren van senioren en volwassen burgers in een kwetsbare positie. Daarom streven wij ernaar inwoners te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, maar ook tot het dragen van (mede) verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Visie
Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, als ze kunnen meedoen, als ze erbij horen en gezien worden. Als lokaal deskundige organisatie is de SWO een vanzelfsprekende keuze voor zelfstandig wonende senioren, en voor alle volwassen inwoners in een kwetsbare positie, van de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude.