Missie
SWO-SR ziet als taak een actieve bijdrage te leveren aan zelfstandigheid, gezondheid, welbevinden en het maatschappelijk participeren van burgers. Daarom streven wij ernaar inwoners te stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, maar ook tot het dragen van (mede) verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Visie
Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, als ze kunnen meedoen, als ze erbij horen en gezien worden. Als lokaal deskundige organisatie is SWO-SR een vanzelfsprekende keuze voor zelfstandig wonende volwassen inwoners, van de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude. Met gerichte adviezen en ondersteuning, passende activiteiten, aansprekende informatieve en praktische diensten zijn wij bij uitstek van belang voor het bevorderen van sociale betrokkenheid, maatschappelijke erkenning en persoonlijk welzijn.

Door een nieuwsgierige en flexibele opstelling aangaande maatschappelijke veranderingen en daaruit voortkomende nieuwe inzichten en welzijnsbehoeften is de SWO-SR, ook in de toekomst, het baken voor die inwoners die qua welzijn en ondersteuning hulpbehoevend zijn.