Stellingname inzake coronamaatregelen

Hoe om te gaan met de huidige coronamaatregelen, geldend vanaf 27 november? 

Activiteiten

Vanwege de algemeen geldende beperkende maatregelen zullen door de SWO-SR opgezette en/of geplande activiteiten veelal geen doorgang kunnen vinden. Ook het devies van het kabinet, dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven,
speelt hierin mee.

Daar waar onder de bepalende omstandigheden toch nog een activiteit tot de mogelijkheden behoort, gelden hiervoor
de volgende voorschriften:

·       De activiteit behoeft vooraf de toestemming van het bestuur van SWO-SR, behalve als het een buitenactiviteit betreft;
·       
Deelnemers dienen te beschikken over een CTB (Corona ToegangsBewijs);
·       
Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het binnen lopen, niet bij het zitten;
·       
De anderhalve meter afstand in acht nemen;
·       
Hanteren van vaste zitplaatsen.

Diensten

De dienstverleningen van de SWO-SR worden voor zover mogelijk en toegestaan zoveel als het kan verleend. Raadpleeg hiervoor onze welzijnswerkers Martine van Garderen voor Scherpenzeel en Rianne van Ginkel voor Renswoude.

Duur van de stellingname:

Onze stellingname is gerelateerd aan de landelijke coronamaatregelen en aanverwante handreiking voor de sector waarin wij dienstverlenend zijn; zodra deze wijzigen, zullen wij onze stellingname daarop checken en zo nodig aanpassen. In ieder geval geldt deze tot 18 december of eerder als er tussentijdse wijzigingen noodzakelijk zijn.

N.B. boven alles luidt het advies thuis te blijven als men zich niet goed voelt.

Namens het bestuur van SWO-SR,
Henk van Hoevelaken
Voorzitter

InContact

Elkaar kennen, elkaar helpen
De dienst
InContact is een nieuwe dienst van SWO-SR in Renswoude waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden aan ouderen die behoefte hebben aan contact. Dit kan zijn in de vorm van een huisbezoek of telefonisch.

Voor wie is de dienst InContact?
Heeft u af en toe behoefte aan gezelligheid? Woont u alleen en heeft u weinig contact met familie, vrienden of kennissen? Stelt u het op prijs wanneer iemand regelmatig bij u op bezoek komt of dat u met regelmaat wordt gebeld? Dan is InContact iets voor u.

Hoe werkt InContact?
Wanneer u zich heeft aangemeld, wordt door de coördinator gekeken welke vrijwilliger bij u langs kan komen. Samen met de vrijwilliger bepaalt u wat jullie doen. Sommige ouderen hebben vooral behoefte aan een praatje. Anderen doen graag samen een spelletje of vinden het prettig om naar buiten te gaan. Ook zijn er ouderen die niet meer zo goed zien en graag voorgelezen willen worden. Het kan allemaal. De coördinator komt eens per half jaar met de vrijwilliger mee om te horen hoe de bezoeken verlopen.

Kosten
Aan de dienst InContact zijn geen kosten verbonden, behalve als de vrijwilliger op uw verzoek kosten voor u maakt.

Hulpvragen
Momenteel zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de volgende hulpvragen:

* Een man van rond de 50 jaar is op zoek naar een vrijwilliger om samen naar voetbalwedstrijden te kijken;
* Een vrouw van rond de 70 jaar is op zoek naar een vrijwilliger die met haar wil mee denken over wat er op haar af komt als mantelzorger;
* Een vrouw van rond de 80 is op zoek naar een vrijwilliger om een spelletje mee te doen.


Aanmelden

Bent u geïnteresseerd of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Rianne van Ginkel, tel 06 51 64 75 25.


SWO in een nieuw jasje

XON laat zien waar de vernieuwde SWO voor staat!
Welzijn en ondersteuning voor iedereen van 23 jaar
en ouder in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude.