High tea in het kader van Nationale Ouderendag

SWO organiseert samen met Restaurant de Hof in Renswoude op dinsdag 4 oktober om 13:00 uur een High Tea.

Omdat wij de Nationale Ouderen dag niet maar zo voorbij willen laten gaan, nodigen wij alle ouderen uit Scherpenzeel en Renswoude hiervoor uit. Het is de hoogste tijd om weer eens ouderwets bij te praten met deze en gene. Wat is er leuker dan dit onder het genot van diverse hartige en zoete hapjes te doen, die bovendien ook nog eens maagvullend zijn? Mocht u niet van thee houden, dan is dit ook geen probleem; een kopje koffie mag ook.
De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst is €12,50. Graag nodigen wij u hiervoor uit. Opgeven kan door een mail te sturen voor 30 september naar:
info@swo-sr.nl of telefonisch bij Gerdy van Zanten, tel: 06 24 36 67 26.

Graag tot ziens op 4 oktober om 13:00 uur bij onze gastheer: Restaurant De Hof, Arnhemseweg 3 in Renswoude.

Namens de Ontspanningscommissie van SWO, Henk Rijnders, Corrie de Wild en Gerdy van Zanten

Informatieavond over het levenstestament

U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Of u staat voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Stel, u kunt op enig moment door bijvoorbeeld dementie, ziekte of om andere redenen tijdelijk of blijvend niet meer uw eigen beslissingen nemen met betrekking tot belangrijke zaken, zoals uw vermogen en uw medische behandeling. Wie behartigt dan uw belangen en wie regelt uw financiële en medische zaken? Heeft u niets vastgelegd, dan komen uw naasten voor veel lastige vragen en keuzes te staan. Een bewindvoerder en/of mentor dient te worden aangesteld, iets wat via de rechtbank moet worden geregeld. U kunt de regie in eigen hand houden door het maken van een levenstestament.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de financiële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Instructies over de wijze waarop dient te worden gehandeld, worden eveneens vastgelegd. Het levenstestament dient niet verward te worden met een testament. Een levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat legt u vast in een testament.

SWO organiseert op woensdag 12 oktober een themabijeenkomst over het levenstestament. Notaris Korlaar zal zoveel mogelijk aspecten van het erfrecht en het levenstestament behandelen. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en volop gelegenheid om vragen te stellen.

De avond vindt plaats in De Breehoek, Marktstraat 59, en begint om 19:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. Toegang is gratis. U kunt zich voor deze avond aanmelden vóór maandag 10 oktober door een mail te sturen naar: info@swo-sr.nl.


Energietoeslag

Wanneer komt u in aanmerking voor de energietoeslag van ongeveer € 800 en hoe vraagt u de toeslag aan?

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U kunt de energietoeslag aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) per maand. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch. Energietoeslag ontvangen heeft geen gevolgen voor uw uitkering of toeslagen. U heeft ook recht op energietoeslag bij een inkomen van 120% van het minimumloon.

 

Heeft u geen bijstandsuitkering, IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering, maar wel een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u de energietoeslag automatisch ontvangt of dat u de toeslag bij de gemeente moet aanvragen. Ook staat op de websites van de  Gemeente Renswoude en van de  Gemeente Scherpenzeel informatie (en de voorwaarden) over de regeling. De Gemeente Scherpenzeel kent een iets uitgebreidere regeling, namelijk: inwoners die een maandelijks inkomen tussen de 120% en 130% van de toepasselijke bijstandsnorm ontvangen, krijgen een tegemoetkoming van €500.

Nog geen energietoeslag ontvangen?
Neem dan contact op met uw gemeente. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering, maar heeft u de energietoeslag nog niet ontvangen? Informeer ook dan bij uw gemeente. Ook als u wilt weten hoe het ontvangen van de energietoeslag in uw gemeente precies werkt.

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering
Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld een Wajong-uitkering.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de toeslag of weet u niet of u ook in aanmerking komt voor de regeling?
Neem dan contact op met onze welzijnswerkers!
Voor Renswoude: Rianne van Ginkel, tel. 06 51 64 75 25.
Voor Scherpenzeel: Martine van Garderen, tel. 06 83 77 58 54.
Indien nodig geven zij uw adres door aan een vrijwilliger van de 
Formulierenbrigade die u kan helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Maatje dementie

SWO gaat starten met Maatjes voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen. Als er sprake is van dementie verandert er iets. Vaak zijn verlies van geheugen en

problemen met oriëntatie en organisatie het eerst merkbaar. Al snel raak je dan de aansluiting kwijt met netwerken waarbinnen je je altijd thuis hebt gevoeld. Over dingen die je gewend was zelfstandig te doen, ben je ineens erg onzeker geworden.

Een maatje op wie je een beroep kunt doen, die begrijpt wat je is overkomen en die de dingen die jij leuk vindt samen met jou wil doen, kan dan veel voor je betekenen.

De SWO is op zoek naar vrijwilligers die zo’n maatje zouden willen zijn. Als je je aanmeldt, weet je al iets over dementie, heb je ervaring in de omgang met mensen met dementie óf wil je er juist graag meer over weten. In al deze gevallen ben je zeer welkom om je aan te melden. We maken dan kennis met je en bespreken of je graag meer informatie over dementie zou willen krijgen en jij vertelt over je eventuele ervaringen en motivatie om Maatje te worden.

Als Maatje bepaal je samen met de persoon aan wie je wordt verbonden wat jullie gaan doen en hoe vaak. Dit is per persoon verschillend en afhankelijk van de tijd die jij hebt of de interesse die jullie delen.

Informatie of aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor dit project? Neem dan contact op met Martine van Garderen (Scherpenzeel), telefoon 06 83 77 58 54, e-mail: