SWO heeft een gedragscode die van toepassing is op alle medewerkers en vrijwilligers.
Daarin staat hoe wij met elkaar omgaan en wat te doen als er sprake is van ongewenst gedrag.

Het creëren van een sociaal veilige (werk)omgeving doe je niet alleen door zelf het gewenste gedrag te vertonen en uit te dragen, maar ook door op te treden tegen ongewenst gedrag door anderen. Iedereen draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid daaraan bij. Onze gedragscode bevat uitgangspunten die gelden voor alle medewerkers en vrijwilligers, ongeacht hun functie en rol binnen SWO.

Wilt u de gedragscode inzien? U kunt deze opvragen bij de secretaris: