Privacyverklaring

SWO Scherpenzeel Renswoude respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te zullen behandelen en beveiligen. SWO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zal deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

Uw persoonsgegevens
SWO-SR verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:
– U de diensten te kunnen leveren waarvoor u een beroep op ons doet (zoals klussendienst, tuinonderhoud, administratieve hulp, vervoer, etc.);
– 
Verzenden van onze maandelijkse nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten;
– Het kunnen afhandelen van uw vraag, verzoek of opmerking als deze via het contactformulier bij ons is binnengekomen.

Om dit te kunnen doen, leggen wij de volgende persoonsgegevens vast:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Bewaartermijn
SWO-SR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verzoeken om gegevens te verwijderen, worden binnen zes weken verwerkt. 

Delen van persoonsgegevens met derden
SWO-SR verstrekt uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten of hulpverlening en u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken. Een cookie is een klein bestandje dat bij het bezoeken van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt ons cookiebeleid nalezen op
www.swo-sr.nl/cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SWO-SR. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@swo-sr.nl of per post naar: SWO-SR, Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel. Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs (foto en BSN onherkenbaar gemaakt) bij uw verzoek tot inzage bij te voegen voor de verificatie van uw identiteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SWO-SR gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@swo-sr.nl of per post naar: SWO-SR, Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel.

Wijzigingen
SWO-SR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring voor kennisneming van het privacybeleid van SWO-SR.

Laatst gewijzigd: januari 2022.